Přihlásit se Registrovat

Přednášky

Na každou přednášku pořádanou Unií soudních znalců, z. s. je třeba přihlásit se předem. Přihlášky naleznete u každé přednášky zvlášť. Zasílejte je buď poštou na adresu sdružení, nebo na adresu datové schránky sdružení.

Pokyny k platbě: Zápisné za každou přednášku můžete uhradit buď na místě před konáním přednášky, nebo na bankovní účet Unie soudních znalců, z. s. Variabilním symbolem je číslo přednášky uvedené v záhlaví každé přednášky.

Novela zákona o znalcích a tlumočnících 2. čtení rozprav

Stáhnout novelu zákona.

Zápis do registru

Dne 1. 10. 2010 byla Unie soudních znalců zapsána do Registru občanských sdružení vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.