Přihlásit se Registrovat

Zákony

Zákon 262 zákoník práce
Zákon 309 o úpravě požadavků bezpečnosti práce
Zákon 40/2009 Trestní zákoník
Zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu
Zákon 251 a 253/2005 o inspekci práce
Zákon 18/2004 o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
Zákon 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků
Zákon 458/2000 o podmínkách podnikání
Zákon 59/1998 o odpovědnosti za škodu
Zákon 22/1997 o technických požádavcích na výrobky
Zákon 634/1992 ochrana spotřebitele
Zákon 133/1985 o požární ochraně
Zákon 174/1968 o státním odborném dozoru