Přihlásit se Registrovat

Vyhlášky

Vyhláška č. 370/2022 o znalečném

Vyhláška 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby

Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb

Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška 20/1989 ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

Vyhláška 48/1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice