Přihlásit se Registrovat

Vzdělávání znalců

Podpora vzdělávacího systému soudních znalců

Unie soudních znalců, z. s., si je vědoma jedinečné role soudního znalce v každém soudním řízení, jehož se soudní znalec účastní. 

Základem každého soudního rozhodnutí je kvalitní zjištění skutkového stavu u každého případu. Velice často je pro zjištění tohoto skutkového stavu a pro jeho zhodnocení práce odborníka. V tomto momentě si na pomoc profesionální právník – soudce – povolává neprávníka – soudního znalce, odborníka v určité oblasti. Ten pak vyhodnocuje z odborného pohledu danou situaci. Na výsledku jeho práce pak je velice často závislé celkové rozhodnutí soudce. 

Je více než jasné, že pokud má být rozhodnutí spravedlivé a správné, musí mít práce soudního znalce určitou odbornou úroveň. A k tomu, aby práce soudního znalce měla určitou úroveň, musí mít určitou úroveň i soudní znalec. 

Hlavním účelem Unie soudních znalců, z. s. je umožnit těm soudním znalcům, kteří se chtějí vzdělávat a zvyšovat svou odbornost, aby byli náležitě oceněni a rozlišeni od těch soudních znalců, kteří zájem zvyšovat svou odbornost nemají.

Přednášející a školitelé

Záruky kvality vzdělávání znalců prováděné Unií soudních znalců, z. s.

Všichni přednášející a školitelé jsou odborníky ve svých oblastech a věnují se vzdělávání soudních znalců a jiných odborníků již mnoho let. Konkrétní informace o každém přednášejícím je možno nalézt i zde, na stránkách sdružení. 

Přednášková a vzdělávací činnost

Unie soudních znalců, z. s., pořádá pravidelné přednášky a semináře podle oboru, odvětví a specializací soudních znalců. O naší aktuální či již konané přednáškové činnosti a o přihlašování se více dozvíte v sekci Následující přednášky

Obsahem přednášek jsou teoretické a praktické poznatky z jednotlivých oborů, odvětví a specializací, nezbytnou součástí je přehled aktualit v dané oblasti (např. na poli norem či právních předpisů). Každý seminář je zakončen krátkým testem. 

Z každé přednášky je sestaven sborník, starší sborníky z již konaných akcí naleznete v sekci Sborníky.