Přihlásit se Registrovat

Organizace sdružení

Unie soudních znalců, z.s., je svou právní formou občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Vzniklo registrací Ministerstvem vnitra České republiky dne 16. 12. 2010.

6. 1. 2011 byla svolána ustavující členská schůze Unie soudních znalců, z. s., kde bylo zvoleno řádné vedení sdružení.

Sídlem Unie soudních znalců, z. s., je Mladá Boleslav.

Orgány sdružení jsou členská schůze, předseda, předsednictvo a kontrolní komise.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Unie soudních znalců, z. s., a je tvořena všemi členy sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.

Předseda

V čele Unie soudních znalců, z. s., stojí předseda, který jedná jménem sdružení. Předsedou je nyní Ing. Jiří Kutáč, odborník z oblasti elektrotechniky a zakládající člen sdružení.

Předsednictvo

Předsednictvo Unie soudních znalců, z. s., tvoří:

 

Předsednictvo rozhoduje např. o přijetí nového člena (další pravomoci viz stanovy, dodatek stanov). Kontakt na jednotlivé členy předsednictva naleznete v sekci Kontakty.