Přihlásit se Registrovat

Členství ve sdružení

Členem Unie soudních znalců, z. s., se může stát každá osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, a to na základě přihlášky. Člen Unie soudních znalců, z. s., tedy nemusí nutně být soudním znalcem.

O přijetí člena rozhodne valná hromada sdružení vždy na nejbližší schůzi po doručení přihlášky. Členství vzniká dnem přijetí přihlášky předsednictvem a zaplacení členského příspěvku.

Být členem Unie soudních znalců, z. s., přináší množství výhod, např. pravidelné informování prostřednictvím informačního bulletinu, možnost účastnit se schůzí valné hromady sdružení, volit orgány sdružení, být volen do orgánů sdružení a možnost ovlivňovat chod sdružení ke zvyšování kvality jeho práce.

Účast na vzdělávacích a jiných akcích není nutně podmíněna členstvím v Unii soudních znalců, z. s., neboť tyto akce jsou určeny široké veřejnosti, jak odborné, tak laické.