Přihlásit se Registrovat

O sdružení

Unie soudních znalců, z.s., bylo vytvořeno skupinou odborníků z různých profesních oblastí, kteří se snaží přispět k lepšímu fungování práva v České republice. Za tím účelem vytvořili v roce 2010 sdružení, jehož cílem je podpořit celoživotní vzdělávání soudních znalců.

Víme totiž, že snahou každého soudního znalce je rozšiřovat své schopnosti a vědomosti tak, aby měl vždy přehled nejen o nejnovějších poznatcích ve svém oboru, ale aby rovněž věděl, jaký je jeho úkol při soudním řízení.

Unie soudních znalců vychází této snaze vstříc a nabízí všem znalcům, kteří mají zájem rozšiřovat svou způsobilost k práci soudního znalce, kvalitní vzdělávací programy po celé České republice.

Předsedou sdružení je v současnosti Ing. Jiří Kutáč a členy předsednictva jsou spolu s ním také Ing. Miloslav Valena, Miroslav Šnobl, Ing. Aleš Hudek a Milan Hudec. Předsedou revizní komise je JUDr.  Zbyněk Urban.

Zájemci o členství naleznou více informací v sekci Členství ve sdružení.

Související odkazy

Kdo je soudní znalec
Seznam soudních  znalců registrovaných na ministerstvu spravedlnosti

Dodatek stanov č. 1

Dodatek stanov č. 2