Přihlásit se Registrovat

Video záznamy

Česká televize - Vláda přijala novelu o soudních znalcích (Jiří Kutáč) (stopáž 72:44)

ČT2 - DOBRÉ RÁNO; Vznik a druhy blesků, nebezpečí požáru, činnost soudního znalce

ČT2 - DOBRÉ RÁNO; Kulový blesk, přímý a nepřímý úder blesku, hromosvod - ano, či ne, mapa bouřkových dní

ČT2 - DOBRÉ RÁNO; Účinky blesku na lidský organismus, nebezpečí besku ve volné přírodě a ochrana před ním

ČT2 - DOBRÉ RÁNO; Návrh přepěťových ochran, kniha znalce, statistiky HZS, chyby hromosvodu

Spor o posudky v trestním řízení - Události ČT 1 (3/3)

Soudní znalci - Události ČT 1 (2/3)

Přísnější pravidla pro soudní znalce - Události ČT 1 (1/3)

Seminář č. IX - Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

 

Ing. Jiří Kutáč, radiožurnál

Ing. Jiří Kutáč, Co by se mělo vědět o ochraně před bleskem

Kramný, Televizní noviny

Kramný, prof. Sokanský

2. část

1. část

Video spot z přednášky o trestní odpovědnosti

seminář UNIE dne 20.5.2014

Trestní odpovědnost inspektora státního technického dozoru

Ochutnávka z Rozboru mimořádných událostí z pohledu soudních znalců