Přihlásit se Registrovat

Databáze odborníků

Země
Zaměření
Obor

Vyberte prosím nejdříve zaměření.

Toto zaměření není rozděleno do oborů.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
Zaměření soudní znalec,
Obor elektrotechnika (CZ), energetika (CZ)
Specializace ochrana před bleskem a přepětím
E-mail jiri.kutac@gmail.com
Telefon 604250879
www http://www.jirikutac.com/cs/
Ing. Miloslav Valena
Zaměření soudní znalec,
Obor elektrotechnika (CZ)
Specializace revizní činnost na el. zařízeních,porušení předpisů při úrazech a haváriích el.zařízení
E-mail ing.valena@volny.cz
Telefon 603 427 235
www
Ing. Vladimír Jelínek
Zaměření soudní znalec, revizní technik,
Obor elektrotechnika (CZ)
Specializace silnoproud, revize elektrozařízení bez omezení napětí třídy A a B
E-mail vlad.jelinek@post.cz
Telefon +420 603 378 030
www
Ing. Meravý Ján
Zaměření soudní znalec,
Obor bezpečnost práce (SK), elektrotechnika (SK)
Specializace elektrotechnika, odhad hodnoty elektrotechnických zařízení a elektroniky
E-mail lightning@lightning.sk
Telefon 421 905 480 681
www
Jiří Pelíšek
Zaměření soudní znalec,
Obor bezpečnost práce (CZ), ekonomika (CZ)
Specializace plynová zařízení a zařízení elektrotechniky, oceňování strojů a přístrojů elektrotechniky a plynových zařízení
E-mail elpeco@elpeco.cz
Telefon 602423358
www
Mgr. Ing., Karel Veisheipl, Ph.D., MBA
Zaměření soudní znalec, revizní technik,
Obor elektrotechnika (CZ), elektronika (CZ)
Specializace ochrana před účinky přepětí a nadproudů, telekomunikace a radiokomunikace
E-mail karel.veisheipl@cetin.cz
Telefon 602 241 153
www
Doc.,Ing.,CSc. Jiří Plch
Zaměření soudní znalec,
Obor elektrotechnika (CZ)
Specializace světelná, osvětlovací / elektotepelná technika
E-mail jiri_plch@volny.cz
Telefon 736 608 147
www
Ing. Karel Pejchar
Zaměření soudní znalec,
Obor elektrotechnika (CZ), ekonomika (CZ)
Specializace Pojišťovnictví
E-mail kpejchar@seznam.cz
Telefon 776388136
www
Ing. Jiří Táborský
Zaměření soudní znalec, revizní technik,
Obor elektrotechnika (CZ), energetika (CZ)
Specializace FVE, zabezpečovací systémy a systémy průmyslové televize, obnovitelné zdroje energie, ochrana před bleskem, rozvody nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí
E-mail taborsky.jiri@jita-energo.cz
Telefon 773588420
www
Ing. Pavel Mužík
Zaměření soudní znalec,
Obor elektrotechnika (CZ)
Specializace silnoproudá; zařízení NN i VN; kabely a kabelová technika; transformátory a tlumivky
E-mail pavel.muzik@seznam.cz
Telefon
www